Πωλήσεις

 

Περιεχόμενα:

 

·         Κεντρικό Παράθυρο

·         Barcode Scanner

·         Αναζήτηση Προϊόντος

·         Κουμπιά Εύκολης Πώλησης

·         Καρτέλες Εύκολης Πώλησης

·         Πώληση με ΦΠΑ

·         Πώληση Γενικών Προϊόντων

·         Πλέγμα Πωλήσεων

·         Εκτύπωση Απόδειξης

·         Μετρητά και Ρέστα

Κεντρικό Παράθυρο

 

Οι πωλήσεις γίνονται από το κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής, τα βασικά στοιχεία του οποίου εξηγούνται στην παρακάτω εικόνα:

 

 

 

 

 

 

 

 


Οι γραμμές της πώλησης εμφανίζονται στο κεντρικό πλέγμα.

 

 

Τα είδη μπορούν να επιλεγούν με διάφορους τρόπους:

 

·         Με barcode scanner

·         Με πληκτρολόγηση του barcode

·         Με αναζήτηση μέσω κατηγορίας ή περιγραφής

·         Με τα κουμπιά εύκολης πώλησης.

·         Με τις καρτέλες εύκολης πώλησης

 

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα πώλησης με ΦΠΑ ή τμήμα ΜΣΚΚ (Μοναδιαίων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους), όπου δε χρειάζεται να επιλεγεί κάποιο συγκεκριμένο είδος.

Barcode Scanner

 

Προτού διαβαστεί το barcode ενός είδους με τον scanner, πρέπει να είναι εστιασμένο το πεδίο Barcode. Κάντε κλικ στο πεδίο για να του δώσετε την εστίαση.

 

 

 

 

 


Αν το barcode δε μπορεί να διαβαστεί, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε με το χέρι, και να πατήσετε Enter.

 

Αν διαθέτετε ρυθμιζόμενο barcode scanner, μπορείτε να ρυθμίσετε το prefix και suffix στις Ρυθμίσεις Τερματικού. Αυτό θα σας απαλλάξει από την έγνοια να εστιάζετε στο πεδίο barcode κάθε φορά πριν το σκανάρισμα.

Αναζήτηση Προϊόντος

 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί αναζήτησης εμφανίζεται το παράθυρο αναζήτησης προϊόντος.

 

 Κουμπιά Εύκολης Πώλησης

 

Τα κουμπιά εύκολης πώλης βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου και είναι ρυθμιζόμενα από το χρήστη. Με την αρχική εγκατάσταση έρχονται συμπληρωμένα με προϊόντα καπνού (καρτέλα ΠΩΛΗΣΕΙΣ) και προϊόντα αερόχρονου (καρτέλα ΚΑΡΤΕΣ).

 

 

 

 

Επιλέγοντας ένα από τα κουμπιά-μενού εμφανίζονται στο ίδιο σημείο τα κουμπιά-προϊόντα του συγκεκριμένου μενού. Κάνοντας κλικ σε ένα προϊόν αυτό προστίθεται στο πλέγμα των πωλήσεων, ενώ ταυτόχρονα επανεμφανίζονται τα αρχικά κουμπιά-μενού.

 

 

 

 

Η ρύθμιση των Κουμπιών Εύκολης Πώλησης γίνεται από το Κεντρικό ΜενούΔιαχείρισηΚουμπιά Εύκολης Πώλησης. Γίνεται επίσης από τις Καρτέλες Εύκολης Πώλησης (δείτε παρακάτω).

Καρτέλες Εύκολης Πώλησης

 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Καρτέλες Εύκολης Πώλησης εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο.


Οι καρτέλες ΠΩΛΗΣΕΙΣ,  ΚΑΡΤΕΛΑ 1, ΚΑΡΤΕΛΑ 2, ΚΑΡΤΕΛΑ 3 και ΚΑΡΤΕΣ περιέχουν τα ίδια κουμπιά με τα Κουμπιά Εύκολης Πώλησης που εμφανίζονται στο κεντρικό παράθυρο των πωλήσεων.

 


Η καρτέλα ΚΑΡΤΕΣ είναι προσυμπληρωμένη με είδη αερόχρονου, και είναι η μοναδική που δε μπορείτε να αλλάξετε.

 

 

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις καρτέλες με τα είδη που επιθυμείτε. Για να μάθετε πώς γίνεται η ρύθμιση των κουμπιών, κάντε κλικ εδώ.

Πώληση με ΦΠΑ

 

Υπάρχουν τέσσερα κουμπιά, ένα για κάθε συντελεστή ΦΠΑ, που επιτρέπουν την πώληση χωρίς να επιλεγεί συγκεκριμένο είδος.

 

 

Κάνοντας κλικ εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής τιμής πώλησης.

 

 

Πληκτρολογούμε την τιμή και πατάμε Επιλογή για να προσθέσουμε το προϊόν στο πλέγμα πωλήσεων.

 


Πώληση Γενικών Προϊόντων

 

Για πώληση με τμήματα ΜΣΚΚ (Μοναδιαίων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους) πατάτε το κουμπί Πώληση Γενικών Προϊόντων.

 

Κάνοντας κλικ εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής κατηγορίας και τιμής.

 

 

Πληκτρολογούμε την τιμή και πατάμε Επιλογή για να προσθέσουμε το προϊόν στο πλέγμα πωλήσεων.

 


Πλέγμα Πωλήσεων

 

Στο πλέγμα των πωλήσεων εμφανίζονται οι γραμμές της πώλησης.

 

 

Κάνοντας κλικ στο κελί της Τιμής Μονάδος εμφανίζεται το παράθυρο αλλαγής τιμής πώλησης.

 

 

Η τιμή του προϊόντος θα αλλάξει μόνο για τη συγκεκριμένη πώληση. Μετά την εκτύπωση της απόδειξης θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αλλάξει μόνιμα η τιμή του είδους.

 

 

Αν θέλετε να αλλάξετε μόνιμα τα στοιχεία του είδους πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας (Ε).

 

 

Για αύξηση και μείωση της ποσότητας χρησιμοποιήστε τα δύο σχετικά κουμπιά.

 

Προσοχή, τα είδη αφαιρούνται από το πλέγμα αν μηδενιστεί η ποσότητά τους.


Εκτύπωση Απόδειξης

 

Για να εκτυπώσετε την απόδειξη στην ταμειακή μηχανή, πατήστε το κουμπί Εκτύπωση Απόδειξης (ή το πλήκτρο F10). Πριν την εκτύπωση θα σταλούν στον θερμικό εκτυπωτή οι οδηγίες για τα προϊόντα αερόχρονου (αν υπάρχουν).

 

Μετά την εκτύπωση της απόδειξης η πώληση ολοκληρώνεται, και μπορείτε να ξεκινήσετε την επόμενη. Μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη πώληση, στο πλέγμα εξακολουθεί να εμφανίζεται η προηγούμενη πώληση. Για να καθαρίσετε το πλέγμα μπορείτε να κάνετε κλικ στο πεδίο της συνολικής αξίας.

 

Αν θέλετε να ακυρώσετε μια πώληση πριν την εκτυπώσετε, πατήστε το παρακάτω κουμπί. Μετά την εκτύπωση της απόδειξης, η ακύρωση της πώλησης δεν είναι δυνατή.

 


Μετρητά και Ρέστα

 

Η εφαρμογή μπορεί να σας βοηθήσει στον υπολογισμό των ρέστων. Αν πληκτρολογήσετε τα μετρητά που σας έδωσε ο πελάτης στο πεδίο Μετρητά, τα ρέστα που πρέπει να επιστρέψετε θα εμφανιστούν στο πεδίο Ρέστα.

 

 

Αντί για πληκτρολόγηση των μετρητών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά χαρτονομισμάτων και νομισμάτων.

 

 

 

 

Σχετικά θέματα:

 

·         Ρύθμιση κουμπιών εύκολης πώλησης

·         Διαχείριση προϊόντων

·         Αναφορές πωλήσεων

 

Συνέχεια:

Για να μάθετε περισσότερα για τα παράθυρα του μενού Ταμείο πατήστε εδώ.