Ταμείο

 

Από το μενού Ταμείο γίνονται οι λοιπές ταμειακές κινήσεις εισπράξεων και πληρωμών, οι οποίες δε σχετίζονται με πώληση αγαθών. Επίσης γίνεται το κλείσιμο ταμείου κατά τη λήξη της βάρδιας. Τέλος μπορούν να σταλούν εντολές στην ταμειακή μηχανή για την εκτύπωση αναφορών Ζ και Χ.

 

·         Είσπραξη

·         Πληρωμή

·         Κλείσιμο Ταμείου

·         Εκτυπώσεις Ταμειακής

 

 

Είσπραξη

 

Το παράθυρο της Κίνησης Ταμείου - Εισαγωγής Μετρητών φαίνεται παρακάτω. Η συμπλήρωση του πεδίου Παρατηρήσεις είναι προαιρετική.

 


Πληρωμή

 

Το παράθυρο της Κίνησης Ταμείου - Εξαγωγής Μετρητών φαίνεται παρακάτω. Η συμπλήρωση του πεδίου Παρατηρήσεις είναι προαιρετική.

 

 

Κλείσιμο Ταμείου

 

Το παράθυρο Κλείσιμο Ταμείου φαίνεται παρακάτω. Η εφαρμογή προτείνει το ποσό που πρέπει να υπάρχει στο ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ταμειακές κινήσεις που έγιναν από την ώρα που άνοιξε. Κανονικά θα πρέπει να συμπληρώσετε το πραγματικό ποσό που υπάρχει εκείνη τη στιγμή στο ταμείο. Το ποσό που θα συμπληρώσετε θα εμφανιστεί ως προτεινόμενο ποσό κατά το επόμενο άνοιγμα ταμείου.

 

Μετά το κλείσιμο του ταμείου η εφαρμογή τερματίζει. Η συμπλήρωση του πεδίου Παρατηρήσεις είναι προαιρετική.

 


Εκτυπώσεις Ταμειακής

 

Το παράθυρο Εκτυπώσεων Αναφορών Ταμειακής φαίνεται παρακάτω. Αν το μοντέλο ταμειακής μηχανής που διαθέτετε δεν υποστηρίζεται από την εφαρμογή, τα κουμπιά Αναφορά Ζ και Αναφορά Χ θα είναι απενεργοποιημένα. Διαφορετικά μπορείτε να πατήσετε αυτά τα κουμπιά για να στείλετε εντολή στην ταμειακή μηχανή να εκτυπώσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

 

 

Συνέχεια:

Για να μάθετε περισσότερα για τα παράθυρα του μενού Διαχείριση πατήστε εδώ.