Αναφορές

 

Το μενού Αναφορές περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομενού.

 

·         Αναφορές Προϊόντων

·         Αναφορές Πωλήσεων

·         Αναφορές Πωλήσεων ανά κατηγορία

·         Αναφορές Ταμείου

·         Αναφορές Κινήσεων Αποθήκης

·         Αναφορές Αποθεμάτων

·         Αναφορές Κινήσεων Προμηθευτών

·         Αναφορές Προπληρωμένων Καρτών

 


Αναφορές Προϊόντων

 

Το παράθυρο Αναφορές Προϊόντων παράγει λίστες προϊόντων που είναι κατάλληλες για τιμοκαταλόγους. Ορίστε δύο κατηγορίες τις επιλογής σας στα φίλτρα από-έως, και πατήστε το κουμπί Εμφάνιση Αποτελεσμάτων. Αν θέλετε μπορείτε να περιορίσετε κι άλλο τα αποτελέσματα, ορίζοντας ένα φίλτρο στην περιγραφή είδους. Π.χ.:

 

%ΣΚΕΤΟ επιστρέφει προϊόντα που η περιγραφή τους λήγει σε «ΣΚΕΤΟ».

ΝΕΡΟ% επιστρέφει προϊόντα που η περιγραφή τους αρχίζει από «ΝΕΡΟ».

%ΝΕΡΟ% επιστρέφει προϊόντα που η περιγραφή τους περιέχει τη λέξη «ΝΕΡΟ».

% επιστρέφει όλα τα προϊόντα.

 

 


Αναφορές Πωλήσεων

 

Το παράθυρο Αναφορές Πωλήσεων εμφανίζει αναλυτικές λίστες πωλήσεων.

 

 


Αναφορές Πωλήσεων ανά Κατηγορία

 

Το παράθυρο Αναφορές Πωλήσεων ανά Κατηγορία εμφανίζει συγκεντρωτικά αθροίσματα πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων.

 

 


Αναφορές Ταμείου

 

Το παράθυρο Αναφορές Ταμείου εμφανίζει αναλυτικές κινήσεις ταμείου ανά βάρδια.

 

 


Αναφορές Κινήσεων Αποθήκης

 

Το παράθυρο Αναφορές Κινήσεων Αποθήκης εμφανίζει αναλυτικά ανά ημέρα τις κινήσεις εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων που έγιναν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

 


Αναφορές Αποθεμάτων

 

Το παράθυρο Αναφορές Αποθεμάτων παράγει λίστα με το τρέχον απόθεμα των ειδών στην αποθήκη.

 

 


Αναφορές Κινήσεων Προμηθευτών

 

Το παράθυρο Αναφορές Κινήσεων Προμηθευτών εμφανίζει αναλυτικά ανά ημέρα τις κινήσεις χρέωσης και πίστωσης προμηθευτών που έγιναν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

 


Αναφορές Προπληρωμένων Καρτών

 

Το παράθυρο αυτό εμφανίζει διάφορα αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις αερόχρονου. Τα στοιχεία αυτά έρχονται κατευθείαν από τους κεντρικούς διακομιστές της Netlink, και γι αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει σύνδεση internet προκειμένου να παραχθούν οι αναφορές αυτές.

 

 

Συνέχεια:

Για να μάθετε περισσότερα για τα Εργαλεία της εφαρμογής πατήστε εδώ.