Εργαλεία

 

Το μενού Εργαλεία περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομενού.

 

·         Στοιχεία Καταστήματος

·         Ρυθμίσεις Τερματικού

·         Προτιμήσεις

·         Αντίγραφο Ασφαλείας

·         Επαναφορά Αντιγράφου

 


Στοιχεία Καταστήματος

 

Το παράθυρο Στοιχεία Καταστήματος περιλαμβάνει δύο καρτέλες. Η καρτέλα Γενικά Στοιχεία φαίνεται παρακάτω. Τα στοιχεία έχουν ήδη συμπληρωθεί κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης του τερματικού, αλλά αν χρειαστεί μπορείτε να τα διορθώσετε.

 

 

Από την καρτέλα Στοιχεία ΦΠΑ ρυθμίζεται το καθεστώς ΦΠΑ (κανονικό ή μειωμένο).

 


Ρυθμίσεις Τερματικού

 

Το παράθυρο Ρυθμίσεις Τερματικού περιλαμβάνει τρεις καρτέλες. Από την καρτέλα Barcode Scanner γίνεται η ρύθμιση της συσκευής ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα, ιδιαίτερα αν στέλνει ειδικούς χαρακτήρες πριν και μετά τον κωδικό barcode (πρόθεμα και επίθεμα αντίστοιχα).

 

 

Από την καρτέλα Ταμειακή γίνεται η ρύθμιση της ταμειακής μηχανής που εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, καθώς και του φορολογικού μηχανισμού σήμανσης αν υπάρχει.

 

 

Από την καρτέλα Αερόχρονος επιλέγεται ο εκτυπωτής που εκτυπώνει τις οδηγίες αερόχρονου. Μπορεί επίσης να γίνει δοκιμαστική εκτύπωση για τον έλεγχο του εκτυπωτή, καθώς και δοκιμαστική σύνδεση για τον έλεγχο της επικοινωνίας της εφαρμογής με τους κεντρικούς διακομιστές της Netlink.

 


Προτιμήσεις

 

Το παράθυρο Προτιμήσεις επιτρέπει την αλλαγή της εμφάνισης της εφαρμογής, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη.

 


Αντίγραφο Ασφαλείας

 

Το παράθυρο Αντίγραφο Ασφαλείας δίνει τη δυνατότητα λήψης αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων τις εφαρμογής. Είναι ουσιώδες να λαμβάνετε τακτικά αντίγραφο ασφαλείας, ώστε να μειώσετε στο ελάχιστο τον κίνδυνο απώλειας των δεδομένων σας.

 


Επαναφορά Αντιγράφου

 

Το παράθυρο Επαναφορά Αντιγράφου Ασφαλείας φαίνεται παρακάτω. Μέσω αυτού γίνεται η επαναφορά των δεδομένων της εφαρμογής από αντίγραφο ασφαλείας. Η επαναφορά γίνεται σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, κατά προτίμηση μετά από επικοινωνία με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Netlink.

 

 

Συνέχεια:

Για να μάθετε περισσότερα για το μενού Βοήθεια πατήστε εδώ.