Βοήθεια

 

Το μενού Βοήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομενού.

 

·         Οδηγίες Χρήσης

·         Υποστήριξη

·         Σχετικά

·         Έξοδος

 


Οδηγίες Χρήσης

 

Το υπομενού Οδηγίες Χρήσης οδηγεί στο παρόν έγγραφο.

 


Υποστήριξη

 

Το παράθυρο Υποστήριξη εκκινεί την εφαρμογή TeamViewer, η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση στο τερματικό σας από ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Netlink στον αριθμό 210-3388880, και αναφέρετε τον κωδικό που εμφανίζεται στο παράθυρο. Ο τεχνικός της Netlink θα είναι σε θέση να δει την οθόνη του υπολογιστή σας όπως την βλέπετε εσείς, και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

 


Σχετικά

 

Στο παράθυρο Σχετικά εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας Netlink S.A.

 


Έξοδος

 

Κατά την έξοδο από την εφαρμογή εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

 

 

Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα ανοιχτά παράθυρα εκτός από το κεντρικό παράθυρο των πωλήσεων, θα εμφανιστεί αντ’ αυτού το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα.