ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΨΙΛΙΚΑ - ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ)

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Version 1.0.8.0

 

 

 

 

 

 

 

NETLINK S.A.

Συστήματα Παροχής Υπηρεσιών & Πληροφοριών

Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα

Τηλ. 210 3388880, Fax 210 3388883

Web: http://www.netlink.gr